Gola sada 1/2", 1/4" 109 ks
Gola sada 1/2", 1/4" 109 ks
Cena bez DPH: 4 058
Gola sada 1/2", 1/4" 77 ks
Gola sada 1/2", 1/4" 77 ks
Cena bez DPH: 2 312
Gola sada 215 ks - Germany
Gola sada 215 ks - Germany
Cena bez DPH: 2 520
Gola sada 94 ks, CrV
Gola sada 94 ks, CrV
Cena bez DPH: 650
Gola sada nářadí JBTK 1099
Cena bez DPH: 1 779
Gola sada nářadí JBTK 1108
Cena bez DPH: 1 403
Gola sada nářadí JBTK 1120
Cena bez DPH: 1 740
Gola sada nářadí JBTK 1150
Cena bez DPH: 1 760
Gola sada, 179-dílná
Gola sada, 179-dílná
Cena bez DPH: 2 439
Sada nářadí JBTK 1215
Cena bez DPH: 2 264
Kombinované